Sub Styles

SUB CHUYỂN ĐỘNG (Xem video demo bên dưới)

Tốc độ chạy sub mặc định là 0, các bạn test video rồi hiệu chỉnh tốc độ chạy sub cho phù hợp.

Cách test video: Các bạn dùng chức năng hẹn giờ pub, sau khi render xong vào xem rồi xóa video đi.

DEMO: Vị trí sub trái; Tốc độ 1

DEMO: Vị trí sub phải – Tốc độ 0 (Mặc định)

SUB KHUNG

Sub khung là dạng sub có khung bên ngoài (Xem ảnh bên dưới)

Các thông số như sau:

Font Color; Font Size: Thông số của font

Màu viền; Độ rộng viền: Tùy chỉnh viền của font

Màu nền: Màu nền của khung sub

Độ trong suốt: Độ trong của nền từ 0 đến 100 trong đó 0 là trong suốt

Màu viền ngoài: Màu của viền khung