News

Tính năng mới cập nhật

Tính năng mới V2.2

1. Thêm các loại Theme:

Theme “Default” để tạo video chuyển động, chuyển cảnh đa dạng

Theme “Simple Fly In Random Transition” để tạo video chuyển động đơn giản: Ảnh bay vào, zoom nhẹ, chuyển cảnh – Demo

Theme “Simple Zoom Simple Transition” để tạo video chuyển động đơn giản: Zoom nhẹ, chuyển cảnh đơn giản

Theme “Comics & Anime” để tạo video dạng này: Comics (Chỉ cần ảnh, không cần nội dung)

2. Cập nhật thêm các kiểu sub:

Xem tại đây

Cũ hơn (V2.1)

3. Cập nhật thêm các tag <novoice> <+5s>

<novoice>: Sử dụng tag này bỏ trong câu để không đọc. Ví dụ, trong 1 video Sub + Voice. Nếu có 1 slide công thức toán, bỏ tag <novoice> vào sẽ không đọc slide đó.

<+5s>: Hệ thống tự động tạo thời gian 1 slide. Tuy nhiên ngoài việc sử dụng tag <5s> để setup thời gian 1 slide, có thể thêm tag <+5s> để cộng thêm thời gian cho slide.  Ví dụ 1 sau khi đọc xong 1 câu, hệ thống sẽ chuyển slide, nhưng nếu thêm <+10s> thì sau khi đọc xong sẽ thêm 10s nữa sẽ chuyển slide.

4. Cập nhật chức năng Auto Content

Auto Content là chức năng để thiết lập cấu hình CSS Selector để tự động bóc tách nội dung từ 1 trang web.

Sau khi thiết lập cấu hình, các bạn dán URL của link vào, hệ thống sẽ bóc tách nội dung hỗ trợ các bạn POST

Các bạn có thể liên hệ Team Leader, hoặc xem  Video này để tìm hiểu thêm về CSS Selector

5. Upload ảnh

Đã hỗ trợ thêm tính năng upload ảnh từ máy tính.